สนช.ผ่านวาระ3ร่างพรบ.งบปี60วงเงิน2.73ลล.

Home / ข่าวการเมือง / สนช.ผ่านวาระ3ร่างพรบ.งบปี60วงเงิน2.73ลล.

มติ สนช. ผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 วงเงิน 2.73 ล้านล้านบาท ขณะ รัฐบาลยืนยันใช้เงินโปร่งใส

วันที่ 8 ก.ย.59 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงิน 2.733 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนน 183 : 0 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง โดยประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ขณะเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนรัฐบาล กล่าวขอบคุณแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ติดตามการประชุมมาโดยตลอด และฝากชื่มชมการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในเวลาที่จำกัด

18-5

ทั้งนี้ จะสามารถเริ่มใช้จ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30กันนายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงโรดแมป ระยะที่ 3 ก่อนมีการเลือกตั้ง จึงขอให้มั่นใจว่า การใช้งบประมาณจะเป็นแบบอย่างในปีงบประมาณต่อไป และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งเมื่อเริ่มงบประมาณใหม่ จะมีการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญพอดี มีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ มีความโปร่งใส

สนับสนุนเนื้อหา INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News