มติ สนช. ถอด ‘สุกำพล สุวรรณทัต’ พ้นตำแหน่ง-ตัดสิทธิ์ 5 ปี

Home / ข่าวการเมือง / มติ สนช. ถอด ‘สุกำพล สุวรรณทัต’ พ้นตำแหน่ง-ตัดสิทธิ์ 5 ปี

สนช. มีมติถอดถอน ” สุกำพล สุวรรณทัต” พ้นตำแหน่งผิดแทรกแซงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม – พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติถอดถอน พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดแทรกแซงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมิชอบ ด้วยถอดถอนคะแนน 159 เสียง ไม่ถอดถอน 27 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง และบัตรเสีย 1 ใบ

ทั้งนี้ การลงมติถอดถอนด้วยคะแนน 159 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ดังนั้น พล.อ.อ.สุกำพล จึงถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง และมีผลทำให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

อย่างไรก็ตาม ถือว่า พล.อ.อ.สุกำพล เป็นคนที่ 6 ที่ถูกกระบวนการทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติถอดถอน จากนั้น สนช. จะส่งผลการลงมติไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนบัตรลงคะแนนจะนำไปทำลายทั้งหมด และเอกสารลับที่แจกให้สมาชิก ต้องนำส่งคืน สนช. ภายใน 7 วัน

MThai News