‘วีระ’ จี้ สอบ ‘สรรเสริญ ป.ป.ช.’ – ปมติดยศลูกชายปรีชา

Home / ข่าวการเมือง / ‘วีระ’ จี้ สอบ ‘สรรเสริญ ป.ป.ช.’ – ปมติดยศลูกชายปรีชา

“วีระ” บุก ป.ป.ช. ยื่นร้อง 4 เรื่อง เน้นสอบกรณี “สรรเสริญ ป.ป.ช.” ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ และ ปมติดยศให้ “ลูกชายปรีชา” 

วันที่ 5 ต.ค.59 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) เดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้  1.ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กระทำผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม ป.อาญา มาตรา 157

จากกรณีไม่ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ 141/2548 ลว. 31 ต.ค.48 เรื่องเลื่อนข้าราชการ จำนวน 35 ราย ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ระดับ 9 ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.58 ทำให้ข้าราชการทั้ง 35 ราย ได้ประโยชน์จากการรับเงินประจำตำแหน่งบริหารและค่าตอบแทนพิเศษ

31408-0

รวมทั้งนายวิทยา อาคมพิทักษ์ เจ้าพนักงาน ป.ป.ช.ระดับ 8 ซึ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานฯ ระดับ 9 ตามคำสั่งดังกล่าวด้วย โดยนายวิทยาฯ เคยเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปัจจุบันนายวิทยา ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช. หากนายสรรเสริญออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเมื่อใดก็จะมีผลทำให้นายวิทยาฯ ต้องกลับมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานฯ ระดับ 8 ไม่ใช่ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งอธิบดีระดับ 10 อีกต่อไป ซึ่งจะทำให้นายวิทยาฯ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

2. ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงนายจักรมนท์ ผาสุกวานิช อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีต รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม นางอรรชการ สีบุญเรือง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กรณีเชื่อว่ามีการกระทำความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 157

3.ขอข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการกล่าวหา พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกลาโหมว่ากระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีบรรจุนายปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือน สังกัดกองทัพภาคที่ 3 โดยมิชอบ โดยขอให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อนายวีระฯ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

4. ขอข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวหา พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อดีต ปลัดกลาโหม และ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีต ผบ.ทบ. กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และในฐานความผิดเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ โดยขอให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อนายวีระฯ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันได้รับหนังสือฉบับนี้

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News