โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สนช.อีก 33 คนมีอดีตนายทหาร 26 ตร. 2 พลเรือน 5

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สนช.อีก 33 คนมีอดีตนายทหาร 26 ตร. 2 พลเรือน 5

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม อีก 33 คน มีอดีตนายทหาร 26 คน ตำรวจ 2 คน และพลเรือน 5 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 จำนวน 33 คน แบ่งเป็นอดีตนายทหาร 26 คน นายตำรวจ 2 คน และพลเรือน 5 คน ดังนี้

735725-02

735725-03

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News