ดุสิตโพลแซยิดทักษิณกุกระแส ส่งสัญญาณรัฐบาล

Home / ข่าวการเมือง / ดุสิตโพลแซยิดทักษิณกุกระแส ส่งสัญญาณรัฐบาล

สวน ดุสิตโพล ชี้ ปชช.เชื่อ แซยิดทักษิณเพื่อต้องการสร้างกระแส ให้ทุกคนสนใจ โดยเป็นการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลว่าไม่ควรประมาท และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนรักทักษิณ

สวน ดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการจัดงานวันเกิด 60 ปีของทักษิณที่วัดแก้วฟ้า โดยอันดับ 1 เห็นว่าต้องการสร้างกระแสและเป็นข่าวให้ทุกคนสนใจติดตาม รองลงมาแสดงถึงพลังของคนที่ชอบทักษิณ และอยากให้ทักษิณพ้นกรรม เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ควรอยู่ในความสงบเรียบร้อย ตามลำดับ ส่วนจุดมุ่งหมายในการจัดงานครั้งนี้ ประชาชนคิดว่า เป็นการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลว่าไม่ควรประมาท รองลงมา เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนที่รักทักษิณอยู่

ทั้งนี้การจัดงาน จะก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่ เชื่อว่าไม่วุ่นวาย ร้อยละ 46.13 เพราะการจัดงานมีวัตถุประสงค์ทำบุญ การจัดงานครั้งนี้เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล ร้อยละ 45.33 และสิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง ทักษิณคือยากให้กลับเมืองไทยเร็วๆ ร้อยละ 42.04

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ไอเอ็นเอ็น