พยานยิ่งลักษณ์ชี้!! เงินจำนำ ไม่ใช่รายได้แผ่นดิน

Home / ข่าวการเมือง / พยานยิ่งลักษณ์ชี้!! เงินจำนำ ไม่ใช่รายได้แผ่นดิน

พยาน “ยิ่งลักษณ์” เบิกความต่อศาลสินเชื่อจำนวน 90,000 ล้านบาท สำรองจ่ายจำนำข้าว – เงินขายข้าวไม่ถือเป็นรายได้แผ่นดิน

บรรยากาศการไต่สวนพยานฝ่ายจำเลย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีถูกอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว นายเกษม มกราภิรมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้ ได้เบิกความถึงสินเชื่อ จำนวน 90,000 ล้านบาท ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สำรองจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวว่า เงินส่วนดังกล่าวไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะ

738161-02

ขณะที่เงินที่ได้จากการระบายข้าวของรัฐบาลก็ไม่ถือเป็นรายได้แผ่นดิน เพราะเป็นเงินที่นำมาช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านทาง ธ.ก.ส. แต่อย่างไรก็ตาม เงินที่นำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าว ทั้งในส่วนเงินกู้ที่กระทรวงการคลัง เป็นผู้ค้ำประกัน จำนวน 4.1 แสนล้านบาท และสินเชื่อ 90,000 ล้านบาทของ ธ.ก.ส. เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องชดใช้ทั้งสิ้น แต่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เนื่องจากสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก และในทางกลับกัน ธ.ก.ส.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นเงินสภาพคล่องของหน่วยงานนั้น ๆ จึงเปรียบเสมือนเงินของรัฐ ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจมีเงินสภาพคล่องแล้วไม่ใช้ รัฐสามารถเรียกเก็บคืนได้

MThai News

ที่มา INN