สนช. แก้ร่าง พ.ร.บ.ประมวลรัษฎากรเพิ่มฐานความผิด

Home / ข่าวการเมือง / สนช. แก้ร่าง พ.ร.บ.ประมวลรัษฎากรเพิ่มฐานความผิด

สนช. แก้ร่าง พ.ร.บ.ประมวลรัษฎากร เพิ่มฐานความผิดกรณีผู้ที่มีรายได้ 10 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี ทำการหลีกเลี่ยง ปกปิดภาษี

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงหลักการว่า เนื่องจากประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APG มีพันธกรณีที่กำหนดให้สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะทํางานเฉพาะกิจ

744101-01

เพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) โดยต้องกำหนดให้การก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากร เป็นคดีร้ายแรงมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี เราจึงต้องแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประมวลรัษฎากร เพิ่มฐานความผิดกรณีหากผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี ทำการหลีกเลี่ยง ปกปิด ซ่อนเร้น ภาษี ให้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

ที่มา  INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News