สนช. ประชุมวาระพิเศษ ได้ผลสรุปแล้ว

Home / ข่าวการเมือง / สนช. ประชุมวาระพิเศษ ได้ผลสรุปแล้ว

ประธาน สนช.อัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่อาคารรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดประชุมครั้งที่ 76/2559 เป็นนัดพิเศษ โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติเเห่งชาติ เป็นประธานเปิดประชุม ทั้งนี้ ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

โดยนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งมายัง สนช. ให้มีการอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เเล้ว

โดยขั้นตอนต่อไป จะนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์สืบไป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 ฉบับชั่วคราวปี 2557 ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 23 ปี 2550


ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดสมาชิก สนช. ประชุมพิเศษ 11.00 น. รอรัฐบาลส่งวาระกฎหมายสำคัญ งดสื่อเข้ารับฟัง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 76/2559 ขึ้นเป็นนัดพิเศษ เริ่มในเวลา 11.00 น. ส่วนวาระการประชุมขณะนี้ ยังไม่มีการบรรจุระเบียบวาระ แต่ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เปิดเผยว่า จะทราบวาระภายหลังจากการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ วิป สนช. ที่จะมีขึ้นใน 10.00 น.

300186

โดยเป็นการประชุมลับ ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังและบันทึกภาพ สำหรับขั้นตอนในวันนี้หากคณะรัฐมนตรี มีมติส่งวาระสำคัญให้ สนช.ดำเนินการ คือ ครม. จะเริ่มประชุมกัน ในเวลา 09.00 น. จากนั้น ส่งเรื่องให้ ที่ประชุมวิป สนช. ในเวลา 10.00 น. หลังจากนั้น วิป สนช.รับทราบ และก็จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของ สนช. ที่จะมีขึ้นใน 11.00 น.

 

ที่มา  INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News