สนช.อัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

Home / ข่าวการเมือง / สนช.อัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

ประธาน สนช.อัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่

รัชกาลที่10, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่อาคารรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดประชุมครั้งที่ 76/2559 เป็นนัดพิเศษ โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติเเห่งชาติ เป็นประธานเปิดประชุม ทั้งนี้ ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

โดยนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งมายัง สนช. ให้มีการอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมารขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เเล้ว

โดยขั้นตอนต่อไป จะนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์สืบไป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 2 ฉบับชั่วคราวปี 2557 ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 23 ปี 2550