ประมุข 3 ฝ่าย เตรียมกราบทูลอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็น ร.10

Home / ข่าวการเมือง / ประมุข 3 ฝ่าย เตรียมกราบทูลอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็น ร.10

ประมุข 3 ฝ่าย เตรียมกราบทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมฯ ขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ภายหลังจาก นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญิติแห่งชาติ (สนช.) แจ้งให้ที่ประชุม สนช.รับทราบถึงการดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

126

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง การสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาท ตามที่พระมหากษัตริย์ ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาท ตามกฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยในวันนี้ 1 ธ.ค. 2559 นายพรเพชร พร้อมประมุข 3 ฝ่าย ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เตรียมกราบทูลอัญเชิญ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และจะมีการถ่ายทอดสดวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งนี้ทางโทรทัศน์ โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เป็นแม่ข่าย

สำหรับขั้นตอนนั้น วันนี้ จะมีการประชุม สนช. เพื่อพิจารณากฎหมายตามวาระปกติ แต่ประธานฝ่ายนิติบัญญัติ อาจสั่งเลิกประชุมเร็วกว่าปกติ จากนั้นจะมีการเตรียมการเข้าเฝ้าฯ พร้อมกับประมุข 3 ฝ่าย

MThai News