ครม. เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ

Home / ข่าวการเมือง / ครม. เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ

ครม. เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาโดยเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หลังจากวันที่ 15 ก.ย. 2558 คณะรัฐมนตรีได้รับหลักการของร่างกฎหมายนี้

เพื่อให้เป็นสถาบันการกีฬาเฉพาะทาง พัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา โดยเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารการกีฬา และให้สร้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงวิทยาเขตสาขาใน 4 ภูมิภาค พร้อมกันนี้ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการพลศึกษา พ.ศ.2548

 

ที่มา  INN