วรรณรัตน์ เสนอลดนั็ามันดีเซลบี 2 ลิตรละ 2 บาท

Home / ข่าวการเมือง / วรรณรัตน์ เสนอลดนั็ามันดีเซลบี 2 ลิตรละ 2 บาท

pamptt

ที่ประชุมกพช.วันนี้ รมว.พลังงานจะเสนอลดเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันที่จะทำให้ราคาขายปลีกดีเซลบี 2 ลดลงลิตรละ 2 บาท พ่วงด้วยตรึงราคาก๊าซหุงต้ม เอ็นจีวี และค่าเอฟที ช่วยลดค่าครองชีพ

(10ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมน ตรี เป็นประธาน วันนี้ กระทรวงพลังงานโดยนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กพช. โดยจะเสนอให้ปรับลดเงินนำส่งกองทุนน้ำมันลง โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลบี 2 ลง 1.30 บาท/ลิตร และปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานลงลิตรละ 50 สตางค์/ลิตร ซึ่งการปรับลดดังกล่าวจะทำให้ราคาน้ำ มันดีเซลบี 2 ปรับลดลงจากราคาปกติที่ขายตามปั๊มถึงลิตรละ 2 บาท

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังได้เสนอตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) และก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) ออกไปโดยไม่ต้องปรับราคาขึ้น และยังคงให้ กระทรวงพลังงานอุดหนุนราคาต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปัจจุบันราคาก๊าซแอลพีจีอยู่ที่ลิตรละ 8.50 บาท/ลิตร ส่วนเอ็นจีวีอยู่ที่ประมาณ 11-12 บาท/ลิตร

และขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานจะได้ เสนอให้คณะกรรมการ กพช.พิจารณาตรึงราคาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที)ในอัตราเดิมออกไปก่อน ซึ่งจากเดิมค่าเอฟทีงวดใหม่จะเริ่มจัดเก็บในเดือน ส.ค.-พ.ย.52 นี้ โดยมีแนวโน้มว่าในงวดจัดเก็บใหม่นี้ค่าเอฟทีจะเพิ่มขึ้นอีก 10 สตางค์/หน่วย โดยในปัจจุบันค่าเอฟทีจัดเก็บอยู่ที่ 92.55 สตางค์/ หน่วย นอกจากนั้น กระทรวงพลังงานจะเสนอขอให้ยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) 20,000 ล้านบาทออกไป

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า หากไม่มีการปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน จะมีเงินไหลเข้ากองทุนเฉลี่ยเดือนละ 3,300 ล้านบาท/เดือน แต่หากปรับลดเงินนำส่งกองทุนในส่วนของน้ำมันดีเซล คาดว่าเงินจะหายไปจากกองทุนประมาณ 1,800 ล้านบาท/เดือน

ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้เสนอต่อนายกรณ์จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 2 บาท/ลิตร จากที่เคยปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้ แต่กระทรวงการคลังไม่ยอมปรับลดและให้กระทรวงพลังงานไปลดที่กองทุนน้ำมันเอง ทำให้ราคาน้ำมันแพงอย่างที่ไม่ควรจะเป็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ(กพช.)ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น ได้กำหนดที่จะประชุมในวันที่ 24 ส.ค.แต่เมื่อขณะนี้ราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลกระทบต่อประ ชาชนโดยส่วนรวม กระทรวงพลังงานและรัฐบาลจึงได้เรียกประชุม กพช.ด่วนในวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 52 นี้แทน

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้จัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานเพื่อประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลแล้วเสร็จ หลังจากที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานเพื่อประชาชนตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว จะเป็นมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ครอบคลุมถึงภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต รวมทั้งภาคครัวเรือน โดยมุ่งไปที่การลดค่าครองชีพของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 80 สตางค์/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. เป็นต้นไป เป็นการปรับตามบริษัทเชลล์ ประเทศไทย จำกัด ที่ชิงขึ้นราคาแก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 และไบโอดีเซล 80 สตางค์ เมื่อ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก คมชัดลึก