นายกฯ ยันช็อปช่วยชาติปชช.ได้ประโยชน์-ชวนสวดมนต์ปีใหม่

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ยันช็อปช่วยชาติปชช.ได้ประโยชน์-ชวนสวดมนต์ปีใหม่

นายกรัฐมนตรี ขอปีใหม่เน้นจัดกิจกรรมทางศาสนา บำเพ็ญประโยชน์ แสดงความจงรักภักดี ร.9 และถวายพระพร ร.10 – ยัน ช็อปช่วยชาติประชาชนได้ประโยชน์ เตือน อย่าลืมขอใบกำกับภาษี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า “ศาสตร์พระราชา” ที่คงอยู่คู่แผ่นดินไทยนั้น ครอบคลุมทั้ง “พระราชดำริ” คือแนวคิดและปรัชญา

ศาสตร์พระราชา, ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ข่าวนายกรัฐมนตรี
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

“พระราชดำรัส” คือ คำสั่งสอน ตักเตือน ให้สติ “พระราชกรณียกิจ” คือ หลักการทรงงาน และ “พระราชจริยวัตร” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปวงพสกนิกรชาวไทย ได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติตน รวมทั้งรัฐบาลและข้าราชการทุกคน ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างชาติ และพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเพลง “พรปีใหม่” ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 13 ของรัชกาลที่ 9 ด้วยมีพระราชประสงค์ ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรของพระองค์ ด้วยบทเพลง ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495 ถือว่าเป็น “ศาสตร์พระราชา” อันเป็น สายใยแห่งความรักและความห่วงใย ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อประชาชนชาวไทย

อีกในปีเดียวกันนี้ นับว่าเป็นปีมหามงคลยิ่ง เพราะเป็นปีที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชสมภพด้วย และเนื่องในโอกาสที่ “วันขึ้นปีใหม่” ใกล้ที่จะเวียนมาบรรจบ อีกวาระหนึ่ง รัฐบาลขอความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมวันปีใหม่โดยเน้นกิจกรรมสำคัญ 3 ประการ คือ

1. กิจกรรมทางศาสนา ที่ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ แสดงความกลมเกลียวของประชาชน รักษาความสงบร่มเย็นของประเทศชาติ เช่น การสวดมนต์ การรักษาศีล การร่วมกันทำความดี เป็นต้น,
2.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล เพื่อแสดงความเป็นปึกแผ่น, กระตุ้น จิตสำนึก และส่งเสริม จิตสาธารณะ และหากจะมีความบันเทิง ก็ขอให้เป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์ความเป็นไทย และรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงาม ของประเทศ
และ 3. กิจกรรมที่แสดงถึง “ความจงรักภักดี” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ “การถวายพระพร” แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายกฯมั่นใจช็อปช่วยชาติกระตุ้นใช้จ่าย2หมื่นลบ.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว ว่า นอกจากการควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ, ปัญหาหนี้สิน, ปัญหายาเสพติด และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่แล้ว

รัฐบาลยังได้เตรียม ของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชนทุกคน ต้อนรับเทศกาลวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วย โดยมีมติครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี “ช็อปช่วยชาติ” สำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้กับบุคคลธรรมดา ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในมาตรการกว่า 2 ล้านคน และจะกระตุ้นการใช้จ่ายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท ตลอดจนสามารถลดการจัดเก็บภาษีได้กว่า 3,200 ล้านบาท แต่ต้องไม่ลืมขอ “ใบกำกับภาษี แบบเต็ม” สำหรับใช้ประกอบการขอยกเว้นภาษีในภายหลัง

พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง เวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางเพื่อท่องเที่ยวของประชาชนด้วย

นายกฯ ขอปชช.ตามข่าวรัฐ-จ่ายช่วยคนจนแล้ว 4.8 ล้านคน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว ว่าอยากให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ จากทางราชการ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่อยากให้ “ตกข่าว” เพราะอาจจะทำให้เสียประโยชน์เหมือนเช่น กรณีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งเป็น “ก้าวแรก” ในการปฏิรูป การให้สิทธิประโยชน์ และการช่วยเหลือประชาชนผ่าน “บัตรผู้มีรายได้น้อย” เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือแบบพรอมพ์เพย์( Prompt-Pay ) หรือ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Payment) ตามนโยบายเศรษฐกิจแบบดิจิตอล และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต เช่น ลดค่าน้ำ – ค่าไฟ หรือรถเมล์ – รถไฟ “ฟรี”

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ รัฐบาลจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งต่อไป โดยขอให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสารจากภาครัฐเพื่อครั้งต่อไปจะได้ไม่เสียสิทธิ์จากโครงการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาลซึ่งปัจจุบัน ทั้ง 3 ธนาคารได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว ประมาณ 4.8 ล้านราย เป็นเงินรวม 11,000 ล้านบาท และยังเหลือผู้ที่ไม่มีบัญชี – ไม่พร้อมรับเงินประมาณ 2 ล้านรายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

นายกฯชื่นชมแท็กซี่น้ำใจงามนำเงิน-ทองคืนเจ้าของ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก กับมาตรการระยะยาว โดยได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน มาโดยตลอดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต

เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ครอบคลุม 2.7 ล้านครัวเรือน, การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพิ่มจากเดือนละ 400 บาท เป็น 600 บาท, การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการเอกชน และในชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2558 – 2569 ซึ่งมีความคืบหน้า มากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารราชการเป็นอย่างมาก ก่อนทิ้งท้ายด้วยการชื่นชม นายวิทิต ด้วงจุมพล “แท็กซี่พลเมืองดี-จิตใจงาม”

ซึ่งนำทรัพย์สินเป็นเงินสดและทองรูปพรรณ มูลค่าเกือบ 3 ล้านบาท ที่ถูกลืมไว้ในแท็กซี่ ส่งคืนเจ้าของ จึงอยากเชิญชวนให้ “คนไทย” ได้นำเรื่องราวสิ่งดีงามมาเล่าสู่กันฟัง มาสั่งสอนลูกหลาน เพราะ “ความดีเป็นเหมือนดอกไม้” ที่ส่งกลิ่นหอมสร้างความสดชื่นและยกระดับจิตใจให้กับทุกคนในสังคม

ข่าวจาก INN