คสช. ใช้ ม.44 ช่วยทีวีดิจิทัล ยืดเวลาชำระค่าใบอนุญาต

Home / ข่าวการเมือง / คสช. ใช้ ม.44 ช่วยทีวีดิจิทัล ยืดเวลาชำระค่าใบอนุญาต

คสช. ใช้ ม.44 ช่วยทีวีดิจิทัล ยืดเวลาชำระค่าใบอนุญาต โดยค้างอยู่ 1 งวด ขยายออกเป็น 2 งวด และส่วนต่างจาก 3 งวด ขยายเป็น 6 งวด ภายใน 6 ปี

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ที่ประชุมได้มีการระดมความคิดก่อนออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ตาม ม.44 โดยเห็นว่า ให้มีการออกคำสั่งตาม ม.44 ระงับการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

สืบเนื่องจากพ้นสภาพจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ โดยเห็นว่า คณะกรรมการยังสามารถปฏิบัติงานได้ จึงออก ม.44 ให้ คณะกรรมการที่เหลืออยู่ปัจจุบัน 9 คน ทำงานต่อไป จนแต่ละคนพ้นสภาพ โดยไม่ต้องสรรหาคนใหม่ แต่หากพ้นสภาพเหลือไม่ถึง 6 คน หรือกฎหมายที่แก้ไขอยู่มีการประกาศใช้ จึงจะมีการสรรหาคนใหม่

ขณะเดียวกัน ยังให้มีการออก ม.44 เกี่ยวกับมาตราการส่งเสริมการประกอบกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยในส่วนของวิทยุ คสช. มีความต้องการให้ข้อมูลข่าวสารไม่ถูกบิดเบือน จึงขอขยายระยะเวลาใช้แผนแม่บท ปี 2555 ออกไปอีก 5 ปี ส่วนโทรทัศน์ คสช. จำเป็นต้องส่งเสริมผู้ประกอบการ

เนื่องจากมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน คือ ขยายระยะเวลา ชำระใบอนุญาตที่ค้างอยู่ 1 งวด ออกเป็น 2 งวด โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ส่วนเงินส่วนต่างที่เกิดจากการประมูลจากเดิมจ่ายไปแล้ว 3 งวดเหลืออีก 3 งวด

ให้มีการขยายระยะเวลาการจ่ายได้ 6 งวดใน 6 ปี จากเดิม 3 งวดใน 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ให้กองทุนวิจัย กสทช.เพื่อประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม เป็นระยะเวลา 3 ปี ปีละ 875 ล้านบาท ซึ่งประชาชนจะสามารถรับชมข่าวสารผ่านโทรทัศน์ได้ทุกช่องทาง