คสช. ใช้ ม.44 ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

Home / ข่าวการเมือง / คสช. ใช้ ม.44 ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ยุบ อ.ก.พ.ให้เหลือแห่งเดียว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่กระทรวงประสบตลอดมา

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า คสช. เตรียมออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามอำนาจมาตรา 44 ได้แก่ คำสั่งหัวหน้า คสช. มาตรา 44 ยุบ คณะอนุกรรมการวิสามัญคณะต่างๆ เพื่อทำการแทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และรับผิดชอบภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของ ก.พ. หรือเรียกว่า อ.ก.พ. ที่มีอยู่ในโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยู่ 5 แห่ง หรือ 5 องค์กร

ประกอบด้วย 1. สำนักงานปลัดกระทรวง 2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3.สำนักงานอาชีวะศึกษา 4.สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ 5.สำนักงานคณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อให้การเกลี่ยอัตราบุคลากรทำได้สะดวกยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาการกระจายอัตราบุคลากรของกระทรวงศึกษาในอดีตที่ผ่านมา