นายกฯ ให้โอวาทคณะผู้แทนเยาวชนกลุ่ม 77 ย้ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ให้โอวาทคณะผู้แทนเยาวชนกลุ่ม 77 ย้ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายกฯ ให้โอวาท คณะผู้แทนเยาวชนในโครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับเยาวชนของกลุ่ม 77 ย้ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนเยาวชนในโครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับเยาวชนของกลุ่ม 77 เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังโอวาท ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้น พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่เยาวชนได้โอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยที่เรียกว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการแก้ไขปัญหา ที่ต้องเข้าใจปัญหาและเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ก่อน จึงเริ่มลงมือแก้ไขปัญหา ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแก้ปัญหาโดยมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ สร้างความเข้มแข็งให้กับคนและชุมชน ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่า ต้องให้เกิด “การระเบิดจากข้างใน”

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมิใช่เรื่องของใคร หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่พวกเราทุกคนและทุกประเทศต้องร่วมมือกัน เริ่มกันตั้งแต่วันนี้ ช่วยกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมเกลียว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  พร้อมย้ำว่า เด็กและเยาวชนจะต้องมีบทบาทสำคัญ จะต้องร่วมมือกันแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน มิตรภาพที่จะปลูกสร้างร่วมกันในห้วงเวลาไม่กี่วันของการเข้าค่ายนี้จะเป็นมิตรภาพที่ยาวนานและไม่ใช่มิตรภาพระหว่างเยาวชนเท่านั้น แต่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราด้วย

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชุมชน ของสังคม ประเทศชาติและของโลก โดยอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของตัวเราทุกคนว่าเรามีส่วนเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ ถ้าเรามีความตั้งใจ อดทน และไม่ย่อท้อ จากนั้น ในช่วงสสุดท้าย นายกรัฐมนตรี ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนเยาวชนกลุ่ม 77 และผู้แทนเยาวชนไทย และถ่ายรูปร่วมกับคณะเยาวชนบริเวณหน้าบันไดตึกไทยคู่ฟ้า