สนช. มีมติเอกฉันท์ ผ่านร่างแก้ไขรธน.ชั่วคราว สามวาระรวด

Home / ข่าวการเมือง / สนช. มีมติเอกฉันท์ ผ่านร่างแก้ไขรธน.ชั่วคราว สามวาระรวด

มติที่ประชุม สนช. เอกฉันท์ 228 เสียง ผ่านร่างแก้ไขรธน.ชั่วคราว 2557 สามวาระรวด เล็งส่งต่อนายกฯ เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ใน 15 วัน

(เบื้องต้น) รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมสภานิติบัญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในวันนี้ (13 ม.ค. 60) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) สามวาระรวด ด้วยคะแนนเสียง 228 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ก่อนจะส่งต่อให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน 15 วัน ก่อนจะประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพจาก click.senate.go.th