สนช. ผ่าน 3 วาระรวด งบกลางปี 60 วงเงิน 1.9 แสนล้าน

Home / ข่าวการเมือง / สนช. ผ่าน 3 วาระรวด งบกลางปี 60 วงเงิน 1.9 แสนล้าน

มติเอกฉันท์! สนช. เห็นชอบ 3 วาระรวด ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 วงเงิน 190,000 ล้านบาท

วันที่ 27 ม.ค. 2560 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ 3 วาระรวด ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 190,000 ล้านบาท

โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงหลักการว่า นื่องจากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามเป้าหมาย 5 กลุ่ม ซึ่งการจัดสรรงบประมาณจะมุ่งเน้นไปยังจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 56,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.60 และกองทุนและเงินหมุนเวียน 45,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.68

 

 

ขณะที่สมาชิก สนช. ส่วนใหญ่ อภิปรายสนับสนุนให้รัฐบาลของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามร่างกฎหมายนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนทำให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ โดยหลังจากนี้จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายต่อไป