เปิดกรุ ครม. ประยุทธ์ 4 พบ ‘ม.ล.ปนัดดา’ รวยสุด 1,315 ล้าน

Home / ข่าวการเมือง / เปิดกรุ ครม. ประยุทธ์ 4 พบ ‘ม.ล.ปนัดดา’ รวยสุด 1,315 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินคณะรัฐมนตรี “ปนัดดา” รวย 1,315 ล้านบาท ดาว์พงษ์มี 95 ล้าน – “สุวิทย์” 73 ล้านบาท ,”ธีรชัย” 88 ล้าน ,”ไพบูลย์” 47 ล้าน

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการเปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่งในการปรับคณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 เมื่อธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 68,434,656 บาท หนี้สิน จำนวน 2,148,357 บาท

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 73,411,525 บาท หนี้สิน 17,957,760 บาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 207,495,698 บาท ขณะที่หนี้สิน จำนวน 6,696,948 บาท

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 25,674,156 บาท หนี้สิน จำนวน 1,784,332 บาท

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีทรัพย์สิน จำนวน 73,833,432 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 149,248,389 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 44,332,036 บาท มีหนี้สิน จำนวน 5,619,201 บาท

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 82,235,401 บาทและมีหนี้สิน จำนวน 6,221,174 บาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 113,165,080 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 244,596,466 และมีหนี้สิน จำนวน 1,542,229 บาท

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 186,403,313 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

ขณะที่ ม.ล.ปนัดดา ดิฐกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน จำนวน 1,315,494,304 บาท โดยไม่มีหนี้สิน ซึ่งถือว่ามีทรัพย์มากที่สุดในผู้ที่มีการปรับตำแหน่งในครั้งนี้

ทั้งนี้จากการตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง เพื่อไปรับตำแหน่งองคมนตรี อาทิ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พบว่า 

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 47,440,880 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 95,565,318 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

ส่วน พล.อ.ธีรชัย นาควานิช พ้นจาก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้ารับตำแหน่งองคมนตรี มีทรัพย์สิน จำนวน 88,325,682 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

และ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ พ้นจาก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้ารับตำแหน่งองคมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 120,337,583 บาทโดยไม่มีหนี้สิน

ข่าวจาก INN