‘จตุพร’ โพสต์ข้อเสนอแนะ กรณีการปรองดองในประเทศไทย

Home / ข่าวการเมือง / ‘จตุพร’ โพสต์ข้อเสนอแนะ กรณีการปรองดองในประเทศไทย

‘จตุพร’ โพสต์เอกสารข้อเสนอแนะของ นปช. ต่อการปรองดองในประเทศไทย ชี้ เพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริง

หลังจากที่รัฐบาล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยจะให้พรรคเมือง และกลุ่มการเมืองมาทำ สัญญาประชาคมและสัจวาจา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ รวมไปถึงเรื่องการปรองดอง

ล่าสุด นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โพสต์เอกสารและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Jatuporn Prompan – จตุพร พรหมพันธุ์” โดยระบุว่า ข้อเสนอแนะต่อการปรองดองของประเทศไทย โดย…แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 “นี่เป็นข้อเสนอและข้อสังเกตเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการปรองดอง ที่มุ่งให้เกิดผลจริงยิ่งกว่าพิธีกรรม”

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม  Jatuporn Prompan – จตุพร พรหมพันธุ์