วิป สปท.ยอมถอย! ให้ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อฯ หลังถูกค้านหนัก

Home / ข่าวการเมือง / วิป สปท.ยอมถอย! ให้ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อฯ หลังถูกค้านหนัก

วิป สปท. ยอมถอย! ให้ กมธ. ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อฯ หลัง 30 องค์กร เคลื่อนไหวคัดค้านอย่างหนัก

นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการและโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงข่าวถึงผลการประชุมว่า ที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่อง การปฏิรูปการสื่อสารมวลชน : ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีสภาวิชาชีพสื่อฯ ตามกฎหมาย แต่ในรายละเอียดนั้น วิป สปท. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้อสังเกตจากกรรมาธิการจำนวนมาก และเนื่องจากเป็นประเด็นสาธารณะที่มีความสำคัญและมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชน รวมถึงมีการยื่นคัดค้านอย่างหนักจาก 30 องค์กร

ประกอบกับมีร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ จึงต้องการให้สมาชิกได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนั้น จึงเห็นควรให้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนนำรายงานกลับไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำกลับมาเสนอ วิป สปท. อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมมียังมติให้งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ 6 และ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการได้อย่างเต็มที่