ซูเปอร์โพลเผย ปชช. เชื่อมั่น นายกฯ เป็นต้นแบบความซื่อสัตย์สุจริต

Home / ข่าวการเมือง / ซูเปอร์โพลเผย ปชช. เชื่อมั่น นายกฯ เป็นต้นแบบความซื่อสัตย์สุจริต

ซูเปอร์โพล ปชช. เชื่อมั่น นายกฯ เป็นต้นแบบความซื่อสัตย์สุจริต ชี้ข่าวการทุจริตรับสินบนของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เกิดก่อน ยุคคสช.-รัฐบาลปัจจุบัน

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย “ซูเปอร์โพล” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “การรับรู้ของประชาชนต่อ ภาพลักษณ์ กระทรวงต้นแบบความซื่อสัตย์ และข่าวการทุจริต ติดสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,158 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 6 -11 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.7 ได้ยินข่าวการทุจริต ติดสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐบ่อยมาก ถึง มากที่สุด และร้อยละ 27.3 ระบุ น้อย ถึงไม่เคยได้ยินเลย โดยที่ร้อยละ 76.5 ระบุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน รัฐบาล และ คสช. เข้ามา แต่ร้อยละ 23.5 ระบุ เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้

ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 48.9 ระบุ ผลกระทบของข่าวทุจริต ติดสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นทั้งเรื่องทำลายความน่าเชื่อถือ และเป็นเรื่องจริงที่ต้องเร่งสะสางให้หมดไป ขณะเดียวกันร้อยละ 63.8 ยังเชื่อมั่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าจะสามารถเป็นผู้นำประเทศที่ดีเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์สุจริตได้มาก ถึง มากที่สุด มีเพียงร้อยละ 26.1 เชื่อมั่นน้อย ถึง น้อยที่สุด และร้อยละ 10.1 ไม่เชื่อมั่นเลย

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 39.7 ยกให้ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส, รองลงมา ร้อยละ 16.7 ระบุ กระทรวงสาธารณสุข และ อันดับ 3 กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 16.2