สุวัจน์ เชื่อปรองดองสำเร็จในยุค คสช. วอนทุกพรรคร่วม

Home / ข่าวการเมือง / สุวัจน์ เชื่อปรองดองสำเร็จในยุค คสช. วอนทุกพรรคร่วม

“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ประกาศชัด หนุนรัฐบาลลุยปรองดองก่อนเลือกตั้ง ยึดโรดแมป พร้อมขอทุกพรรคร่วม

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วย นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา แถลงหลังเข้าร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของรัฐบาลว่า บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นไปด้วยดีและสร้างสรรค์ พร้อมเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง เกิดจากปัญหาทางการเมือง และความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ปรองดอง, สุวัจน์ ลิปตพัลลภ, คสช.

โดยพรรคได้เสนอแนวคิด อาทิ ต้องสร้างความปรองดอง ก่อนการเลือกตั้ง ภายใต้หลักการของความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เมื่อสร้างความปรองดองแล้ว ควรจัดให้มีการเลือกตั้งตามโรดแมป ทั้งนี้ เห็นว่า รัฐบาลได้เริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องในการระดมความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อได้แนวคิด และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ขณะเดียวกัน ขอเชิญทุกพรรคการเมืองร่วมกันนำประสบการณ์ที่ผ่านมาร่วมให้ความเห็น เพื่อนำไปสู่การปรองดองที่ทุกฝ่ายยอมรับ และเป็นการปูทางนำไปสู่การเลือกตั้ง

ทั้งนี้มั่นใจว่า สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการในขณะนี้ จะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งพรรคได้แสดงจุดยืน เห็นด้วยกับแนวทางสร้างความปรองดอง ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือ และทุกพรรคการเมืองต้องเข้ามามีส่วนร่วม มีความจริงใจในการร่วมกันแก้ปัญหา ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ควรวางหลักเกณฑ์ 7 ข้อ เพื่อไม่สร้างความขัดแย้งขึ้นอีก คือ

1. ทุกพรรคต้องลงเลือกตั้ง
2. เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ทุกพรรคต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง
3. ขอให้ทุกพรรคเลือกคนดีมาทำงาน
4. ต้องเคารพเสียงประชาชน และยอมรับผลการเลือกตั้ง
5. อยากเห็นการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายค้านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์
6. ขอให้ลืมอดีต ลืมความขัดแย้ง คำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก
7. หากเกิดขัดแย้งในอนาคต วิธีที่ดีที่สุด คือ ให้ใช้รัฐสภาแก้ปัญหาตามระบอบประชาธิปไตย

ข่าวจาก INN