“อภิสิทธิ์” เสนอแนะสร้างความปรองดอง ชี้ ความขัดแย้งต้องแก้ที่การเมือง

Home / ข่าวการเมือง / “อภิสิทธิ์” เสนอแนะสร้างความปรองดอง ชี้ ความขัดแย้งต้องแก้ที่การเมือง

“อภิสิทธิ์” พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค เข้าเสนอแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดอง ชี้การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง

เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2560 พลเอกชัยชาญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เชิญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค เดินทางเข้าหารือเพื่อพูดคุยกับคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางความสามัคคีปรองดอง พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะตามกรอบ 10 ประเด็น ที่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กำหนด

โดยประเด็นหลักที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมที่จะแลกเปลี่ยนความเห็น คือภาพรวมเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และข้อกังวลเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง ดังนั้น ต้องแก้ที่การเมือง พร้อมเห็นว่าเรื่องความปรองดองไม่มีใครบังคับให้ใครเห็นตรงกันหรือเชื่อได้ แต่หากได้ข้อสรุปที่ทำให้ทุกฝ่ายเห็นว่า จะทำให้ความขัดแย้งลดน้อยลง เชื่อว่าทุกฝ่ายจะเห็นด้วยและพร้อมให้ความร่วมมือ