เพื่อไทย แนะ ให้รัฐเข้าใจประชาชน อย่าเร่งรัดขึ้นภาษี

Home / ข่าวการเมือง / เพื่อไทย แนะ ให้รัฐเข้าใจประชาชน อย่าเร่งรัดขึ้นภาษี

เพื่อไทย แนะ ให้รัฐเข้าใจประชาชน อย่าเร่งรัดจัดเก็บภาษีเพิ่ม มองส่งออกเดือน ม.ค. 60 ยังขยายตัวน้อยกว่าปี 58

นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ รักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย เห็นว่า การส่งออกเดือนมกราคม 2560 ขยายตัวได้ 8.8% แม้จะดูเหมือนจะเพิ่มมาก แต่หากเปรียบเทียบย้อนหลังเดือนมกราคม 2559 การส่งออกลดลง 8.9% ซึ่งแสดงว่าการส่งออกในเดือนมกราคม 2560 ยังน้อยกว่าการส่งออกเดือนมกราคม 2558

ทั้งที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้น ราคาน้ำมันและราคาสินค้าเกษตรปรับสูงขึ้น และยังมีการส่งออกทองคำเพิ่มขึ้นถึง 157% ซึ่งการส่งออกรวมควรจะขยายตัวมากกว่านี้ และต้องดูว่าการส่งออกทั้งปีจะขยายตัวได้ถึง 5% ตามที่รัฐบาลบอกหรือไม่ และจะทำให้การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร แต่อยากเห็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคง ซึ่งต้องอาศัยการลงทุนภาคเอกชนจากต่างประเทศและในประเทศที่ต้องขยายตัวอย่างต่อเนื่องไม่ใช่หดหายอย่างปัจจุบัน

นอกจากนี้ ตามที่ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลบอกเศรษฐกิจจะฟื้น แต่รัฐบาลกลับจะเรียกเก็บภาษีจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยรัฐบาลได้มีการเร่งรัดกรมจัดเก็บภาษีทั้งกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ กรมศุลกากร ไปเร่งให้มีการจัดเก็บภาษีเพิ่ม โดยจะมีการเพิ่มภาษีอีกหลายอย่างเช่น ภาษีน้ำมันเครื่อง ภาษีสุราและบุหรี่ ภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

แม้กระทั่งภาษีสินสอด ซึ่งสวนทางกับแนวทางของรัฐที่ต้องการให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าจะมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มอีกหลายด้านเพิ่มเติม เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามคาดหมายได้ จึงอยากให้รัฐบาลเข้าใจว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนกันมาก การเพิ่มภาษีจะยิ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากขึ้น