‘วิลาศ’ จี้นายกฯ สอบใช้งบดูงานต่างประเทศหน่วยงานรัฐ

Home / ข่าวการเมือง / ‘วิลาศ’ จี้นายกฯ สอบใช้งบดูงานต่างประเทศหน่วยงานรัฐ

“วิลาศ” จี้ นายกฯ ตรวจสอบการใช้งบดูงานต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐ ชี้ อาจจะเป็นประโยชน์เพียงบางหน่วยงาน เสนอยกเลิกใช้หลักสูตรอบรมหน่วยงาน

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวแสดงความคิดเห็นเรื่องงบดูงานต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐ ว่า คณะกรรมการมีนโยบายให้ไปตรวจศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ว่ามีผลประโยชน์คุ้มค่ากับที่เสียไปหรือไม่ โดยทางประธานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ก็ได้มีการออกมากำชับการใช้งบให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อศึกษาดูงาน

โดยจะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเห็นด้วยที่ต้องตรวจทุกหน่วยงานในการใช้งบดูงานต่างประเทศ แม้ความเป็นจริงจะเป็นประโยชน์ก็ตาม แต่ก็เป็นประโยชน์เฉพาะบางหน่วยงานเท่านั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบเรื่องดังกล่าวให้ถี่ถ้วนในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ

นอกจากนี้ นายวิลาศ ยังได้เสนอให้ นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาการใช้งบดูงานต่างประเทศ ว่า สามารถทำได้ 2 อย่าง คือ การยกเลิกหลักสูตรพิเศษองค์กรอิสระ และ ยกเลิกหลักสูตรพิเศษว่าด้วยการอบรมหน่วยงาน แม้การอบรมจะได้ความรู้ แต่ก็ไม่ควรต้องไปต่างประเทศ

นอกจากนี้ นายวิลาศ ยังกล่าว ชื่นชม นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ได้ทำตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ในการตัดงบเรื่องของการศึกษาดูงานต่างประเทศ และถือว่าเป็นองค์กรอิสระเดียวที่ทำตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และให้คนในรัฐบาลตรวจสอบการใช้งบขององค์กรอิสระอื่น ๆ ด้วย เพราะบางองค์กรอิสระไม่มีความน่าสนใจที่จะไปดูงานต่างประเทศ และหากมีการเปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ ก็ควรให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ด้วย