รอลุ้น! สนช.นัดแถลงเปิดคดีถอดถอน “สุรพงษ์” 16 มี.ค. นี้

Home / ข่าวการเมือง / รอลุ้น! สนช.นัดแถลงเปิดคดีถอดถอน “สุรพงษ์” 16 มี.ค. นี้

รอลุ้น! สนช. กำหนดวันแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอน “สุรพงษ์” 16 มี.ค. นี้ ขณะที่ มีมติไม่เห็นชอบให้เพิ่มเติมพยานหลักฐานทั้ง 5 รายการ

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เตรียมดำเนินกระบวนการเพื่อพิจารณาถอดถอน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง กรณีใช้อำนาจหน้าที่ออกหนังสือเดินทางธรรมดาให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมิชอบ

ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดวันแถลงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้กล่าวหา และ นายสุรพงษ์ ผู้ถูกกล่าวหา ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของ นายสุรพงษ์ จำนวน 2 คำขอ 5 รายการ ได้แก่ 1. หนังสือของสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องของทราบผลการตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่ นายภักดี โพธิศิริ

2. หนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอทราบผลการตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้ นายภักดี โพธิศิริ 3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 10 เมษายน2555 4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556 และ 5. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2559 อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ที่ประชุมมติไม่เห็นชอบให้เพิ่มเติมพยานหลักฐานทั้ง 5 รายการ