คสช. จ่อใช้ ม.44 ดูแลจราจร-เพิ่มความปลอดภัยรถสาธารณะช่วงสงกรานต์

Home / ข่าวการเมือง / คสช. จ่อใช้ ม.44 ดูแลจราจร-เพิ่มความปลอดภัยรถสาธารณะช่วงสงกรานต์

คสช. เห็นชอบหลักการคำสั่ง ม.44 จำนวน 4 ฉบับ ดูแลจราจร-เพิ่มความปลอดภัยรถสาธารณะช่วงสงกรานต์ ชี้ รอปรับถ้อยคำให้เหมาะสมก่อนประกาศใช้

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม คสช.เห็นชอบในหลักการ ของคำสั่งหัวหน้า มาตรา 44 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา, ความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะ, และการเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยจะต้องนำไปปรับถ้อยคำให้เหมาะสมก่อน

สำหรับเรื่องบุคลากรทางด้านการศึกษาเดิมเมื่อเลขาธิการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้หมดอายุการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไม่ต้องสรรหาคนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่ง

ทำให้เกิดการชะงักในการทำหน้าที่ตามกฎหมาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการหรือกลไกที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2558 ดังกล่าว ในข้อที่ว่า การปฏิบัติหน้าของ

ส่วนเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะนั้นได้กำหนดกติกาในการจำแนกชนิดของรถโดยสารที่จะต้องปรับปรุงให้มีความปลอดภัย ก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น การเปลี่ยนรถตู้โดยสารให้มาเป็นในรูปแบบรถมินิบัสเนื่องจาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมารถตู้โดยสารชนกับรถปิคอัพที่จังหวัดชลบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่ารถตู้โดยสารหากเกิดอุบัติเหตุจะช่วยเหลือยาก เช่น กระจกประตูบานเล็กเกินไปหรือการออกจากท้ายกระโปรงรถยาก

นอกจากนี้การควบคุมผู้ประกอบการตลอดจนเจ้าหน้าที่ใช้รถหรือคนขับรถยังไม่มีมาตรการที่เพียงพอ ซึ่งต้องกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข ในส่วนรายละเอียดของมาตราความปลอดภัยดังกล่าวนี้จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับกรมการขนส่งทางบกไปทำรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้จากการหารือกับผู้ประกอบการแล้วนั้น ผู้ประกอบการก็เห็นด้วย ที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเช่นกัน