รัฐบาลต่อ พ.ร.บ.ฉุกเฉินชายแดนใต้อีก 3 เดือน หวังสานต่องานแก้ปัญหา

Home / ข่าวการเมือง / รัฐบาลต่อ พ.ร.บ.ฉุกเฉินชายแดนใต้อีก 3 เดือน หวังสานต่องานแก้ปัญหา

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เผยรัฐบาลไฟเขียว ต่อพ.ร.บ.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 3 เดือน

วันนี้ (16 มี.ค. 60) พ.อ.ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน ออกไปอีก 3 เดือน โดยมีใจความว่า

ข่าวภาคใต้, พ.ร.บ.ฉุกเฉิน,

ตามที่ได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน ตามประกาศลงวันที่ 13 ธ.ค.59 ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถขยายผลการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถจับกุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น แต่ปรากฏว่ายังคงมีการก่อเหตุการณ์ร้ายแรงเพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จึงสมควรขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของรัฐและของบุคคล ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.60 เป็นต้นไป