นายกฯ กำชับ สรรพากร ต้องทำคดี ‘หุ้นชินคอร์ป’ ให้จบภายใน มี.ค. นี้

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ กำชับ สรรพากร ต้องทำคดี ‘หุ้นชินคอร์ป’ ให้จบภายใน มี.ค. นี้

นายกฯ ย้ำ ไม่ใช้ ม.44 คดี ‘หุ้นชินคอร์ป’ ยึดกฏหมายปกติ กำชับ สรรพากร ต้องทำให้จบภายใน มี.ค.นี้ จี้คลังตั้ง กรรมการสอบทุกขั้นตอน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า สำหรับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ กรณีการประเมินภาษีการขายหุ้นกลุ่มชินคอร์ป ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติ

โดยยึดหลักของกฏหมาย ว่าเป็นการโอนและซื้อขายหุ้น ที่กระทำโดยสุจริตหรือไม่ เพราะที่ผ่านมานั้น ศาลฎีกาเคยตัดสินแล้วว่า มีการโอนกันหลายทอดมีเจตนาที่แยบยล แสวงประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมาย จนมีผลกำไร สังคมก็เชื่อว่าไม่สุจริต เพราะเป็นการเลี่ยงภาษี

ส่วนอีกประเด็นคือการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ประเทศชาติเสียรายได้ ในขณะที่อยู่ในตำแหน่ง มีอำนาจ มีหน้าที่ต้องรักษากฎหมาย รักษาผลประโยชน์ของชาติโดยรวม จึงต้องมีคุณธรรม จริยธรรมมากกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสมควรแล้วหรือไม่ ก็ไปพิจารณากัน เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ต่อสู้กันให้ถูกต้อง

ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สตง., ปปช., ปปง., ปปท. และ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ขัดหลักนิติธรรม และไม่ให้ใช้มาตรา 44 ในการที่ขยายเวลา ขยายอายุความแต่ประการใด ยังคงเป็นกระบวนการยุติธรรมตามปกติในการประเมินภาษีจากเจ้าของหุ้นที่แท้จริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ดังนั้น สิ่งที่เกิดตามมา คือ กรมสรรพากร ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ และกระทรวงการคลัง ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทุกขั้นตอน เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆ ต่อไป ส่วนหกลังจากนั้น ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของศาล