มวลชนปักหลักหน้าสภา ค้านร่าง พรบ.ปิโตรเลียม

Home / ข่าวการเมือง / มวลชนปักหลักหน้าสภา ค้านร่าง พรบ.ปิโตรเลียม

กลุ่มมวลชนทยอยปักหลักหน้าสภา คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ชี้ ไม่แก้ไขตามเสียงประชาชน ด้าน เจ้าหน้าที่คุมเข้ม

บรรยากาศที่รัฐสภา บริเวณหน้าสวนสัตว์เขาดิน เช้านี้ มวลชนกลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย หรือ คปพ. ทยอยรวมตัวแลัว เพื่อรอแกนนำ ที่นำโดย นางรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และกลุ่มสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ สรส. จะยื่นหนังสือถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและร่างพระราชบัญญัติเงินได้ปิโตรเลียม

ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. วาระ 2 และวาระ 3 ในวันนี้ โดย คปพ. เห็นว่า ยังมีเนื้อหาที่ไม่แก้ไขตามเสียงคัดค้านของประชาชน ตามรายงานของคณะอนุกรรมวิสามัญ สปช. ที่ให้อำนาจบุคคลในการใช้ดุลพินิจจนอาจเกิดการทุจริต รวมถึงเสียงท้วงติงจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงถือว่าขาดความชอบ ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงจะคัดค้านจนถึงที่สุด

ทั้งนี้ หาก สนช. ยังผ่านร่าง จะยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรี ดำเนินการเพื่อยุติร่างดังกล่าว แต่หากไม่ได้รับคำชี้แจงจากนายกรัฐมนตรี ก็จะปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลฝั่ง กพ. ขณะที่การรักษาความปลอดภัยทั้งในและโดยรอบรัฐสภาเป็นไปอย่างเข้มงวด ได้มีการนำแผงเหล็กปิดกั้นฝั่งถนนหน้าสวนสัตว์เขาดิน เพื่อให้กลุ่มมวลชนอยู่ในพื้นที่ที่จัดให้