ประมวลภาพ มวลชนรวมตัวหน้าสภา ค้านร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม

Home / ข่าวการเมือง / ประมวลภาพ มวลชนรวมตัวหน้าสภา ค้านร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม

ภาพกลุ่มมวลชนรวมตัวหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อประท้วงค้านร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม

ปรมวลภาพบรรยากาศมวลชนกลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย หรือ คปพ. รวมตัวกันที่บริเวณรัฐสภา หน้าสวนสัตว์เขาดิน เพื่อยื่นเรื่องคัดค้านร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและร่างพระราชบัญญัติเงินได้ปิโตรเลียม ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. วาระ 2 และวาระ 3 ในวันนี้ (30 มี.ค. 60)

พ.ร.บ.ปิโตรเลียม, ม็อบ

เนื่องจากเห็นว่า ยังมีเนื้อหาที่ไม่แก้ไขตามเสียงคัดค้านของประชาชน ตามรายงานของคณะอนุกรรมวิสามัญ สปช. ที่ให้อำนาจบุคคลในการใช้ดุลพินิจจนอาจเกิดการทุจริต รวมถึงเสียงท้วงติงจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงถือว่าขาดความชอบ ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล

โดยบรรยากาศศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด ด้วยการนำแผงเหล็กปิดกั้นฝั่งถนนหน้าสวนสัตว์เขาดิน เพื่อให้กลุ่มมวลชนอยู่ในพื้นที่ที่จัดให้

พ.ร.บ.ปิโตรเลียม, ม็อบ

พ.ร.บ.ปิโตรเลียม, ม็อบ
พ.ร.บ.ปิโตรเลียม, ม็อบ
พ.ร.บ.ปิโตรเลียม, ม็อบ