มติสนช. 227 : 1 ผ่าน พรบ.ปิโตรเลียมวาระ 3 – ยอมถอน ม.10/1 ปมบรรษัทน้ำมัน

Home / ข่าวการเมือง / มติสนช. 227 : 1 ผ่าน พรบ.ปิโตรเลียมวาระ 3 – ยอมถอน ม.10/1 ปมบรรษัทน้ำมัน

กมธ.ปิโตรเลียมยอมถอย ถอน มาตรา 10/1 ตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ไปใส่ในข้อสังเกตุ ท้ายร่างพ.ร.บ.แทน ก่อนสนช.ผ่าน วาระ 3 ด้วยคะแนน 227 ต่อ 1 เสียง

ความคืบหน้าการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ล่าสุด หลังจากที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอภิปรายถกเถียงในประเด็น มาตรา 10/1 การตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ในร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นมาใหม่นั้น ปรากฏว่า หลังมีสมาชิก เสนอให้มีการตัดมาตราดังกล่าวออกไป และไปใส่ไว้ในข้อสังเกตแทน ทำให้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ขอถอนประเด็นดังกล่าวที่กำหนดไว้ใน มาตรา 10/1ออกไป โดยจะให้ไปใส่ในข้อสังเกตของร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม แทน

ทั้งนี้ สมาชิก สนช. มีมติ ผ่านวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ด้วยคะแนน 227 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 งดออกเสียง 3 โดยมีข้อสังเกตุเล็กน้อย เพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป