ดุสิตโพล เผยคน 83% อยากให้รัฐบาลจริงจัง หากอยากให้ปรองดองสำเร็จ

Home / ข่าวการเมือง / ดุสิตโพล เผยคน 83% อยากให้รัฐบาลจริงจัง หากอยากให้ปรองดองสำเร็จ

คนเชื่อปรองดองสำเร็จได้ หากรัฐบาลจริงจัง แนะคนในสังคมปรับทัศนคติ ลดอคติ คำนึงถึงส่วนรวม 

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (1 เม.ย. 60) สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ สวนดุสิตโพล ได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,227 คน ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคมที่ผ่านมา ถึงเรื่อง “ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อ “การสร้างความปรองดอง” พบว่า

ปรองดอง, พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ข่าวสดวันนี้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประชาชนร้อยละ 74.33 อยากเห็นความสามัคคีปรองดอง บ้านเมืองสงบ เจริญก้าวหน้า
ร้อยละ 68.95 มองว่า บ้านเมืองมีความขัดแย้งมานาน เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ต้องใช้เวลาในการสร้างความปรองดอง

เมื่อถามว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานสร้างความปรองดองของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือไม่นั้น

ร้อยละ 37.41 ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามโรดแมป เป็นเรื่องที่ทุกคนต่างคาดหวัง อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้า
ร้อยละ 25.18 เชื่อมั่น เพราะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากพรรคการเมือง มีอำนาจเด็ดขาดในการทำงาน เชื่อมั่นในตัวผู้นำ พูดจริงทำจริง ฯลฯ
ร้อยละ 29.83 ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ดีขึ้น มีการทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้าย โจมตี ยังมีคนบางกลุ่มไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาล การเมืองมีแต่เลือกข้างเลือกฝ่าย เห็นแก่พวกพ้อง ฯลฯ

เมื่อถามว่าทำอย่างไรการสร้างความปรองดองของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จึงจะสำเร็จ

ร้อยละ 83.86 บอกว่ารัฐบาลต้องทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา
ร้อยละ 72.37 สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
ร้อยละ 66.75 คนในสังคมต้องปรับทัศนคติ มุมมอง ลดอคติ คำนึงถึงส่วนรวม
ร้อยละ 57.21 การพิจารณาคดีทางการเมือง ต้องเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน
และร้อยละ 53.06 จัดให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย