ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 3 สนช.ใหม่ เผยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้

Home / ข่าวการเมือง / ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 3 สนช.ใหม่ เผยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน 3 สนช.ใหม่ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ทั้ง 3 คน “พล.ท.ธนเกียรติ” มากสุด

วันนี้ 5 เม.ย.60 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีการเปิดแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีที่ผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เมื่อเดือนธันวาคม ปี2559 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 26,672,147 บาท มีหนี้สิน 2,002,231 บาท

พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทย มีทรัพย์สิน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 59,658,147 บาทโดยไม่ทีหนี้สิน พล.อ.สสิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินจำนวน 47,922,699 บาท มีหนี้สิน จำนวน 60,105 บาท

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 คน ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพิ่มเติม เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา