สปท.การเมือง แจงลดวาระกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หวังปิดทางพรรคการเมือง-อิทธิพล

Home / ข่าวการเมือง / สปท.การเมือง แจงลดวาระกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หวังปิดทางพรรคการเมือง-อิทธิพล

สปท. ยอมรับ ลดวาระนั่งเก้าอี้ กำนัน-ผญบ. หวังสะเทือนพรรคการเมือง

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (11 เม.ย. 60) นายวิทยา แก้วภราดัย สปท.การเมือง  ได้ออกมาแสดงความเห็นภายหลัง ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ลงมติด้วยคะแนน 91 ต่อ 27 เสียง งดออกเสียง 32 เสียง เห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ให้แก้ไขเพิ่มเติม วาระตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เหลือ 5 ปี ว่า

กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน

การเสนอเรื่องนี้ มีเป้าหมายต้องการลดปัญหาการผูกขาดอำนาจ สร้างอิทธิพลท้องถิ่น รวมถึงปิดทางพรรคการเมืองใช้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นฐานเสียงในการเลือกตั้ง แต่แนวคิดนี้ ก็ถูก นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ตอบโต้ว่าไม่ใช่ความจริง

ข้อเสนอนี้ หากมีผลบังคับใช้ เป็นกฎหมาย ก็จะไม่ทำให้ “กำนัน” และ “ผู้ใหญ่บ้าน” ที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ถูก “เซ็ทซีโร่” เพราะมีข้อยกเว้น ให้ “ผู้ใหญ่บ้าน” ที่ยังอยู่ในวาระก่อนกฎหมายประกาศใช้ ทำหน้าที่ต่อไปจนอายุครบ 60 ปี และมีโอกาสกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่ได้อีก

เช่นเดียวกับ “กำนัน” ที่เป็นอยู่เดิม จะได้รับยกเว้น ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 5 ปี และไม่ตัดสิทธิ์กลับมาลงเลือกตั้งในครั้งต่อไป ซึ่งสมาชิก สปท.มองว่าก็เป็นการผ่อนปรน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านบางส่วนแล้วระดับหนึ่ง