ประธาน สนช. รับมอบ รัฐธรรมนูญ ประดิษฐานที่อาคารรัฐสภา

Home / ข่าวการเมือง / ประธาน สนช. รับมอบ รัฐธรรมนูญ ประดิษฐานที่อาคารรัฐสภา

ประธาน สนช. รับมอบ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประดิษฐานที่อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณี

ที่อาคารรัฐสภา 2 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อัญเชิญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ส่งมอบให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. โดย นายพรเพชร ชี้แจงว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ไว้ 3 ฉบับ โดย 1 ใน 3 ฉบับ จะนำมาประดิษฐานที่อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณี

สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาตักรไทย พุทธศักราช 2560 นำมาประดิษฐานไว้ที่ห้องโถง อาคารรัฐสภา 2 เพื่อให้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้สนใจได้ชม จากนั้นจะนำไปประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ตามธรรมเนียมปฏิบัติ