ดุสิตโพลเผย ประชาชนมอง สถานการณ์รัฐบาลค่อนข้างน่าเป็นห่วง

Home / ข่าวการเมือง / ดุสิตโพลเผย ประชาชนมอง สถานการณ์รัฐบาลค่อนข้างน่าเป็นห่วง

ดุสิตโพล เผย ประชาชน 29.24% มองสถานการณ์รัฐบาลค่อนข้างน่าเป็นห่วงพบเคลื่อนไหว ขอรอบคอบ รับฟังประชาชน

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “การเรียกร้อง/ประท้วง ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,072 คน ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนคิดว่าสถานการณ์รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ณ วันนี้ ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ร้อยละ 29.24 รองลงมา ยังไม่น่าเป็นห่วง เพราะเชื่อมั่นในนายกรัฐมนตรี ยังควบคุมสถานการณ์ได้ ร้อยละ 26.49, น่าเป็นห่วง เพราะรัฐบาลถูกกดดันจากหลายฝ่าย ร้อยละ 24.88 และร้อยละ 19.39 ไม่เป็นห่วง เพราะเป็นเรื่องปกติของทุกรัฐบาลที่จะต้องเจอปัญหาในการทำงาน

โดยจากสถานการณ์ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีความคิดเห็นว่า รัฐบาลควรพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบกับประชาชน ร้อยละ 63.05 รองลงมา อาจแก้ปัญหาไม่ตรงจุด บางเรื่องต้องใช้เวลามากกว่านี้ รอดูวิธีการแก้ปัญหาต่อไป ร้อยละ 56.43 และร้อยละ 47.51 ระบุ เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของรัฐบาลกับการทำงานตามโรดแมป

ทั้งนี้ จากกระแสข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ประชาชนคิดว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนรัฐบาล ว่า การจำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป อาจเกิดการต่อต้าน ไม่ยอมรับ ร้อยละ 61.85 รองลงมา สถานการณ์บ้านเมืองเข้มข้นมากขึ้น การทำงานของรัฐบาลเป็นที่จับตามองร้อยละ 58.11 และร้อยละ 53.92 ระบุ ความเห็นที่ต่างกันมีผลกระทบต่อความนิยม และภาพลักษณ์ของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลควรจะแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเปิดกว้าง ชี้แจงเหตุผลชัดเจน ตรงไปตรงมา ร้อยละ 70.13 รองลงมาต้องมุ่งมั่น จริงใจ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่จะแก้ไข ร้อยละ 66.91 และร้อยละ 60.04 ระบุบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาอย่างเข้มงวด จริงจัง เหมาะสมกับสภาพการณ์