โพล เผย ประชาชนหนักใจปัญหา เศรษฐกิจ-ทุจริต-ขัดแย้งทางการเมือง

Home / ข่าวการเมือง / โพล เผย ประชาชนหนักใจปัญหา เศรษฐกิจ-ทุจริต-ขัดแย้งทางการเมือง

โพล เผย ประชาชนร้อยละ 87.92 หนักใจปัญหาเศรษฐกิจ ทุจริตคอร์รัปชั่น และความขัดแย้งทางการเมือง จี้ รัฐบาลเร่งแก้ไข

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,167 คน เรื่อง “ปัญหารุมเร้ารัฐบาล ณ วันนี้ ที่ประชาชนหนักใจ” ระหว่างวันที่ 17-21 เม.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.92 หนักใจ ปัญหาเศรษฐกิจ โดยมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลยังแก้ไม่ตก ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งเรื่องของกินของใช้แพง ราคาผลผลิตตกต่ำ การส่งออกมีปัญหา คนตกงาน ว่างงาน เป็นต้น

ขณะที่ ร้อยละ 76.61 หนักใจ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะยังพบการทุจริตจำนวนมากโดยเฉพาะโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ไม่มีการตรวจสอบที่จริงจังและเข้มงวด, ร้อยละ 70.45 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เพราะ เป็นเรื่องที่จัดการได้ยาก มีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้อง รัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความปรองดองทางการเมืองได้อย่างแท้จริง ร้อยละ 64.78 ปัญหา การบังคับใช้กฎหมาย การใช้มาตรา 44 เพราะมีกระแสต่อต้านว่า ถูกรัฐบาลปิดกั้น ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ 2 มาตราฐาน และ ร้อยละ 61.18 ปัญหารเรื่องการเลือกตั้ง เพราะมีผลต่ออนาคตของประเทศ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ยังไม่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้มีการเสนอทางแก้ไขให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ ในแต่ละปัญหาที่ที่แสดงความหนักใจ อาทิ เรื่องเศรษฐกิจ อยากให้คัดสรรผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเพิ่มเติม หรือปัญหา ทุจริตคอร์รัปชั่น เร่งให้ภาครัฐชี้แจงให้ประชาชนรับรู้ มีเอกสารหลักฐานประกอบ หรือปัญหาขัดแย้งการเมือง ที่ขอให้ทุกฝ่ายเลิกมีอคติ และให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย