ดุสิตโพลเผย ปชช.ชอบรัฐบาลปราบโกง จี้แก้เศรษฐกิจปัญหาปากท้อง

Home / ข่าวการเมือง / ดุสิตโพลเผย ปชช.ชอบรัฐบาลปราบโกง จี้แก้เศรษฐกิจปัญหาปากท้อง

สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ ประชาชน 70.51% ชอบรัฐบาลปราบโกง – 76.50% ชี้เศรษฐกิจแย่ทำคะแนนลดลง ขอเร่งแก้ไข

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในสายตาประชาชน” จำนวนทั้งสิ้น 1,119 คน ระหว่างวันที่ 18 – 22 เม.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ มากขึ้น ในเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ร้อยละ 70.51 รองลงมา บ้านเมืองเป็นระเบียบ สงบสุข ไม่มีการชุมนุมประท้วง ร้อยละ 65.33 และร้อยละ 62.56 ระบุ การบริหารบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยในส่วนสิ่งที่ทำให้ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ลดลง คือ เศรษฐกิจย่ำแย่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบาก ร้อยละ 76.50 รองลงมา การบังคับใช้กฎหมาย เช่น เก็บภาษี กฎหมายจราจร ร้อยละ 73.46 และ ร้อยละ 68.36 ระบุ เผด็จการ ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ภาพรวม ณ วันนี้ ประชาชนมีความนิยมชมชอบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เท่าๆเดิม ร้อยละ 44.77 รองลงมา นิยมชมชอบลดลงร้อยละ 29.40 และ ร้อยละ 25.83 ระบุ นิยมชมชอบมากขึ้น

นอกจากนี้ ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ว่า ขอเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง คุณภาพชีวิตของประชาชนร้อยละ 80.70 รองลงมา ดำเนินงานตามโรดแมป จัดการเลือกตั้ง เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 71.58 และ ร้อยละ69.97 ระบุ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้