สปท. ยันสื่อต้องมีใบอนุญาต ย้ำเว็บ-เพจดัง มีรายได้ก็ไม่เว้น

Home / ข่าวการเมือง / สปท. ยันสื่อต้องมีใบอนุญาต ย้ำเว็บ-เพจดัง มีรายได้ก็ไม่เว้น

พิสิษฐ์ ยัน สื่อต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ไม่ต่างจากนวดแผนโบราณ ชี้ใครไม่มีก็ต้องจำคุกเหมือนกัน ด้านเว็บ-เพจจดังมีรายได้ ก็ไม่เว้นต้องอยู่ภายใต้กม.คุ้มครองสื่อ

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (26 เม.ย. 60) พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ รองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้ออกมากล่าวถึงความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ….. ว่า

สื่อ, สื่ออนไลน์, กฎหมายคุ้มครองสื่อ,

ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ สปท. ในวันที่ 8-9 พฤษภาคมนี้ ซึ่งสาเหตุที่ต้องให้มีมาตรการบังคับใช้นั้นก็เพื่อ ให้เป็นไปเหมือนทุกสาขาอาชีพ ไม่ต่างไปกับนวดแผนโบราณ ที่ต้องมีใบอนุญาต ใบประกอบวิชาชีพ จะมายกเว้นไม่ได้ เพราะสื่อก็เป็นอาชีพๆ หนึ่ง ไม่สามารถยกเว้นได้

ทั้งนี้สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมีความชัดเจน แต่จะมีประเด็นตรงสื่อออนไลน์ ซึ่งเราขีดวงจำกัดว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อออนไลน์นั้น ต้องมีเจตนา ทำต่อเนื่อง และมีรายได้ทั้งทางตรงทางอ้อมหรือไม่ ตรงนี้ทางสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจะเป็นคนกำหนดรายละเอียด ทาง สปท. แค่วางกรอบคร่าวๆ

สำหรับแนวทางการพิจารณา พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมในครั้งนี้ จะมีการปรับเพิ่มเรื่องการลงโทษ กรณีหากนักข่าวไม่ไม่มีใบอนุญาต ตามเวลาที่กำหนดจะมีความผิด จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท รวมถึงองค์กรสื่อที่รับนักข่าวที่มีมีใบอนุญาตมาทำงานก็จะมีความผิดจำคุกและปรับเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ยังเป็นไปเพื่อป้องกันไม่ให้นักข่าวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและถูกไล่ออกจากที่หนึ่งไปทำงานกับอีกที่หนึ่ง