คสช.เตรียมสรุปผลงาน 3 ปี นำเสนอให้ประชาชน

Home / ข่าวการเมือง / คสช.เตรียมสรุปผลงาน 3 ปี นำเสนอให้ประชาชน

คสช. เตรียมสรุปผลงาน 3 ปี นำเสนอให้ประชาชน กำชับ กกล.รส. เตรียมการและดำรงการช่วยเหลือพืท้นที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน ตลอด 24 ชม.

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก และรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยผลการประชุม สำนักเลขาธิการ คสช. ที่กองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งมี พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รองเลขาธิการคสช. เป็นประธานการประชุม โดยได้กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ 3 ปี คสช. เข้ามาดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนประเทศ ได้ดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อย มีพัฒนาการในทุกมิติ ซึ่ง คสช. อยู่ในระหว่างการเตรียมนำข้อมูลผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้า รวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบในปลายเดือนนี้

ทั้งนี้ รองเลขาฯ คสช. มีความห่วงใยในภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ โดยเฉพาะพายุฤดูร้อน ได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เตรียมการและดำรงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนกำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับ ทุกภาคส่วนดำเนินการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและการสร้างการมีส่วนร่วมดูแลแหล่งน้ำของชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วย

ข้อมูลจาก INN