ครม. ต่ออายุรถไฟ-รถเมล์ฟรีอีก 5 เดือน เป็นครั้งสุดท้าย

Home / ข่าวการเมือง / ครม. ต่ออายุรถไฟ-รถเมล์ฟรีอีก 5 เดือน เป็นครั้งสุดท้าย

ครม. มีมติต่ออายุมาตรการ รถไฟ-รถเมล์ฟรีครั้งสุดท้ายถึงสิ้นเดือน ก.ย.60 ก่อนใช้สวัสดิการผู้ที่มีรายได้น้อย

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติขยายระยะเวลารถเมล์ และ รถไฟฟรีออกไปอีกเป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560 โดยใช้วงเงินในการดำเนินโครงการดังกล่าว 1,907 ล้านบาท ใช้สำหรับรถเมล์วงเงิน 1,540 ล้านบาท และรถไฟวงเงิน 367 ล้านบาท

โดยสาเหตุที่ขยายออกไปอีก 5 เดือนนั้น ถือเป็นการต่ออายุครั้งสุดท้าย เพื่อให้มาตรการดังกล่าวหมดอายุลงที่สิ้นเดือนกันยายน เนื่องจากในวันที่ 1 ตุลาคม รัฐบาลจะออกบัตรสวัสดิการ เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยใช้ในการโดยสารรถเมล์ และรถไฟฟรี เฉพาะคนที่ได้บัตรลงทะเบียนคนจนเท่านั้น ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมจะเร่งพัฒนาระบบตั๋วร่วมออกมารองรับพร้อมกันในวันที่ 1 ตุลาคมเช่นกัน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยวงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อดูแลผู้มีรายได้น้อยได้อย่างตรงจุด โดยมี 5 เรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งการดูแลคุณภาพชีวิต การพัฒนาอาชีพ บรรเทาความเดือดร้อน การดูแลเรื่องที่ดินทำกิน และหลักประกันความเสี่ยง