ผบ.ทร. เป็นประธานจัดงานวัน “อาภากร” รำลึกกรมหลวงชุมพรฯ

Home / ข่าวการเมือง / ผบ.ทร. เป็นประธานจัดงานวัน “อาภากร” รำลึกกรมหลวงชุมพรฯ

กองทัพเรือจัดงานวัน “อาภากร” ประจำปี 2560 พล.ร.อ.ณะ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะรำลึกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ณ พระอนุสาวรีย์ฯ หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานจาก ส่วนต่าง ๆ ในกองทัพเรือ องค์กรภาครัฐ เอกชน และราชสกุลอาภากร เข้าร่วมในพิธี

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปยังวิหารน้อยภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระกุศลแด่ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมเข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในโอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรให้แก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะเพื่อความเป็นสิริมงคล

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เจ้าจอมมารดาโหมด ในปีพุทธศักราช 2439 เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรในราชนาวีอังกฤษแล้ว ได้เสด็จกลับเข้ารับราชการ ในกระทรวงทหารเรือ ในปีพุทธศักราช 2443 ทรงปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น จนทัดเทียมนานาประเทศ

และด้วยพระกรณียกิจตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการทหารเรือ ส่งผลให้กองทัพเรือ มีความเจริญก้าวหน้า สามารถทำหน้าที่รั้วของชาติทางทะเลได้อย่างเข้มแข็งสืบต่อมา กองทัพเรือจึงได้ประกาศขนานพระนามเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทย และได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น “วันอาภากร” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงกรุณาคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน