รัฐบาล โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าภาคใต้

รัฐบาล เผย ประชาชนเห็นความจำเป็นสร้างโรงไฟฟ้า หลังทำความเข้าใจ

Home / ข่าวการเมือง / รัฐบาล เผย ประชาชนเห็นความจำเป็นสร้างโรงไฟฟ้า หลังทำความเข้าใจ

โฆษกรัฐบาล เผย ประชาชนเห็นถึงความจำเป็นในการสร้าง ‘โรงไฟฟ้า’ หลังทำความเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าใต้

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ตามคำสั่ง หัวหน้าคสช.ที่ 4/2560 โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดเวทีให้ความรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น จำนวน 3 เวที ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3,485 คน โดยเวทีแรกจัดขึ้นที่ จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วม 1,182 คน จาก 4 จังหวัด ได้แก่ พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง เวทีที่ 2 จัดขึ้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วม 1,167 คน จาก 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และเวที่ที่ 3 จัดขึ้นที่ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วม 1,136 คน จาก 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ทั้งนี้ ทุกเวทีแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ในปัจจุบัน และในอนาคต ทางเลือกในการสร้างโรงไฟฟ้าที่เป็นไปได้ รวมทั้งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคบ่าย เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นไปอย่างปรองดอง

ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นถึงความจำเป็นที่ควรสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้ รองลงมายังไม่แน่ใจ และมีส่วนน้อยที่เห็นว่าไม่ควรสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้ แต่ควรใช้การบริหารจัดการ เช่น รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น