ข้าราชการ ครม. บรรจุพยาบาลวิชาชีพ พยาบาล

ครม. เห็นชอบบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ 8,792 อัตรา ภายใน 3 ปี

Home / ข่าวการเมือง / ครม. เห็นชอบบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ 8,792 อัตรา ภายใน 3 ปี

ครม. เห็นชอบบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ 8,792 อัตรา พร้อมบรรจุแพทย์ 779 อัตรา และทันตแพทย์ทันตเพิ่มอีก 70 อัตรา

วันนี้ (23 พ.ค. 2560) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการเป้าหมายนโยบายบุคลากรสาธารณสุขเสนอ โดยมีอัตราพยาบาลที่ขอบรรจุเพิ่มทั้งหมด 10,992 อัตรา แต่ให้บรรจุตามที่มีอัตราว่าง 2,200 อัตราไปก่อน

ทำให้มีพยาบาลที่จะยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 8,792 อัตรา ทางคณะกรรมการฯ จึงได้แบ่งการบรรจุเป็น 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2662 โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ 2560 จะนำเอาอัตราว่าง 2,200 อัตราบวกกับ 2,992 อัตราที่อนุมัติรับเพิ่ม ส่วนปีงบประมาณ 2561และ 2562 จะบรรจุเพิ่มปีละ 2,900 อัตรา จนครบอัตราทั้งหมดที่ขอไว้

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีแนวทางการบรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกรเพิ่มเติม โดยในส่วนของแพทย์มีอัตราการจบใหม่จำนวน 2,000 คน มีอัตราว่าง 1,221 อัตรา จึงอนุมัติให้บรรจุเพิ่ม 779 อัตรา ส่วนทันตแพทย์ มีอัตราการจบใหม่ 600 คน มีอัตราว่างและเกษียณรวมกัน 530 อัตรา จึงอนุมัติให้บรรจุเพิ่ม 70 อัตรา