พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาล สิทธิมนุษยชน โรดแมป

นายกฯ ย้ำ รัฐบาลเคารพสิทธิประชาชน เร่งปฏิรูปเดินหน้าโรดแมป

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ย้ำ รัฐบาลเคารพสิทธิประชาชน เร่งปฏิรูปเดินหน้าโรดแมป

นายกฯ เป็นประธานเปิดสัมนาขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ย้ำรัฐบาลเคารพสิทธิประชาชนเร่งปฏิรูปเดินหน้าโรดแมป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกล่าวปาฐกถานำเรื่อง “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลมีวิธีการและโรดแมปในการเดินหน้าแก้ปัญหาทุกเรื่องอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยต้องชี้แจงกับต่างประเทศ

และขอให้องค์กรต่างประเทศเข้าใจว่ารัฐบาลนี้เข้ามาทำอะไร และมีโรดแมปที่ต้องดำเนินการ ซึ่งไทยกำลังขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชน จึงขออย่ากังวลกับตนเองที่มายืนตรงนี้ เพราะส่วนตัวเข้ามาบริหารในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ แม้ว่าขณะนี้ดูเหมือนจะปกติก็ตาม หลังจากนี้จึงต้องพัฒนาและปฏิรูปเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยมุ่งมั่นไม่ให้เกิดความขัดแย้งและวางรากฐานประเทศในอนาคต

ทั้งนี้ ภาคธุรกิจมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน แต่ต้องเชื่อมโยงทุกภาคส่วนมาด้วยกัน โดยรัฐบาลมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจภายใต้กรอบ 3 เสาหลัก คือการคุ้มครอง การเคารพและการเยียวยา ซึ่งรัฐบาลยืนยันในการขับเคลื่อน และมีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องดังกล่าว โดยใช้กฎหมายต่างๆ และทำแนวทางแก้ภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจด้วย แต่ต้องใช้เวลามากพอสมควร ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่คนไม่ใช่แผนแม่บทที่เขียนขึ้น