ขาดทุนสะสม ธปท. นายกรัฐมนตรี หนี้สาธารณะ เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

เรืองไกร ร้องนายกฯ ตรวจสอบ ธปท. ขาดทุนสะสมกว่า 8 แสนล้านบาท

Home / ข่าวการเมือง / เรืองไกร ร้องนายกฯ ตรวจสอบ ธปท. ขาดทุนสะสมกว่า 8 แสนล้านบาท

เรืองไกร ร้องนายกฯ ตรวจสอบ ธปท. ขาดทุนสะสมกว่า 8 แสนล้านบาท หวั่นหนี้สาธารณะสูง เป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการคลังของรัฐ

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10:30 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักนายก ทำเนียบรัฐบาล นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ที่ปรึกษาพรรคเพื่องไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ตรวจสอบฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ที่มีผลขาดทุนสะสมประมาณ 805,835 ล้านบาท และชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า รัฐบาลจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดทุนของ ธปท. ต่อไปอย่างไร รวมถึงรัฐบาลจะหาผู้มารับผิดชอบปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีข่าวปรากฏเรื่องผลการดำเนินงานของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 มีผลขาดทุนสูงถึง 139,533 ล้านบาท เมื่อไปตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินของ ธปท. ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 มีประเด็นที่ควรสงสัยติดตามมากไปอีก โดยในงบแสดงฐานะการเงินด้านหนี้สินและทุน มีตัวเลขหนี้สินรวม 4,963,953 ล้านบาท ส่วนของทุน มีตัวเลขที่ติดลบรวม 745,763 ล้านบาท

และเมื่อพิจารณาในส่วนของทุน มีตัวเลขที่ควรเป็นกังวลต่อฐานะการคลังของรัฐบาลตามมาด้วย เนื่องจากตัวเลขผลขาดทุนสะสมมีสูงถึง 805,835 ล้านบาท ขณะที่ ธปท. มีทุนประเดิมเพียง 20 ล้านบาท ดังนั้นหากเทียบสัดส่วนผลขาดทุนสะสมต่อทุนจะสูงถึง 40,921 เท่า

อีกทั้ง หนี้สินรวมของ ธปท. จำนวน 4,963,953 ล้านบาท ไม่พบว่า มีการนำไปแสดงไว้เป็นหนี้สาธารณะด้วยหรือไม่ เนื่องจากหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ สบน. รายงานไว้ คือ 5,921,722 ล้านบาท ขณะที่ GDP อยู่ที่ 14,366,557 ล้านบาท สัดส่วนหนี้ต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 41.22

แต่หากนำตัวเลขหนี้ของ ธปท. จำนวน 4,963,953 ล้านบาท มารวมไว้ในหนี้สาธารณะ จะทำให้หนี้ทั้งหมดกลายเป็น 10,885,675 ล้านบาท หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนี้ อาจแสดงว่า หนี้สาธารณะต่อ GDP อาจสูงถึงร้อยละ 75.77 ตามมาได้ กรณีผลขาดทุนสะสม 805,835 ล้านบาท และหนี้สินรวม 4,963,953 ล้านบาท ของ ธปท. จึงเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการคลังของรัฐ