ครม. ค่าสาธารณูปโภค จ่ายหนี้ หน่วยงานรัฐ

ครม. สั่งหน่วยงานรัฐจ่ายหนี้ ค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์ กว่า 4 พันล้านบาท

Home / ข่าวการเมือง / ครม. สั่งหน่วยงานรัฐจ่ายหนี้ ค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์ กว่า 4 พันล้านบาท

ครม. สั่งหน่วยงานรัฐจ่ายหนี้ ค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์ กว่า 4 พันล้าน พบ มีหน่วยงานค้างชำระการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากสุดกว่า 2พันล้านบาท

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างจ่ายสาธารณูปโภคที่หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจค้างชำระ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ โดย นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เพิ่มแนวทางในการแก้ไขกำหนดให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ มาชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระได้

นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นำเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้หรือเงินที่ได้รับไว้เพื่อเป็นสวัสดิการหน่วยงาน มาชำระหนี้สาธารณูปโภคไม่น้อยกว่า 25% ของค่าสาธารณูปโภคปีนั้นๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป ให้ทุกหน่วยงานชำระค่าสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ

จากข้อมูลล่าสุดมีรัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานค้างชำระหนี้สูงสุด คือ 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานค้างชำระหนี้สินรวม 2,229.14 ล้านบาท 2.บมจ.ทีโอที 1,250.458 ล้านบาท 3.การไฟฟ้านครหลวง 410.42 ล้านบาท 4.การประปาส่วนภูมิภาค 154.63 ล้านบาท และ 5.การประปานครหลวง 52.26 ล้านบาท