คำสั่ง คสช. ทวงคืนผืนป่า นายกรัฐมนตรี ศรีสุวรรณ จรรยา

ร้องนายกฯ เจ้าหน้าที่อ้างคำสั่ง คสช. ทวงคืนผืนป่า ชี้ ทำชาวบ้านเดือดร้อน

Home / ข่าวการเมือง / ร้องนายกฯ เจ้าหน้าที่อ้างคำสั่ง คสช. ทวงคืนผืนป่า ชี้ ทำชาวบ้านเดือดร้อน

‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง นายกฯ เจ้าหน้าที่อ้างคำสั่ง คสช. ทวงคืนผืนป่า สร้างความเสียหายกับพืชผลเกษตรของชาวบ้าน

นายศรีสุวรรณ จรรยา ในฐานะนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านศูนน์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาล หลังพบว่า เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง อ้างคำสั่ง คสช.ที่ให้มีนโยบายทวงคืนผืนป่าโดยไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรและประชาชนที่มีรายได้น้อย

แต่เจ้าหน้าที่กลับเข้าไปตรวจยึดและตัดฟันพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ในพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นตามคำสั่งดังกล่าว โดยเฉพาะการตัดฟันต้นยางพารา และไม้หวงห้ามอย่างต้นพะยูงที่ชาวบ้านดูแลรักษาอย่างดี นอกจากนี้ยังพบกรณีการดำเนินการที่อาจทุจริตต่อหน้าที่ และมีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงเป็นการเอื้อให้โรงงานเอกชนที่ทำธุรกิจไม้อัดส่งนอก ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติตาดโตนด้วย และเชื่อว่าไม่เฉพาะการดำเนินการในพื้นที่อุทยานตาดโตนเท่านั้น รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ ขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบ ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง และระงับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบกรณีการขออนุมัติงบประมาณในการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพในทุกพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมาการดำเนินการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และมีการของบประมาณส่วนนี้ทุกปี